ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” หลักสูตรละครและการเคลื่อนไหวเพื่อความผ่อนคลายและเสริมสร้างความสุขทางร่างกายและจิตใจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” หลักสูตรละครและการเคลื่อนไหวเพื่อความผ่อนคลายและเสริมสร้างความสุขทางร่างกายและจิตใจ

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม  2562
สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ : คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร !!

และทางออนไลน์ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3WbG0eHPqboAlaCAt5bSTjCJyiI-TlPK9bqF4XOMV-wwWDg/viewform

หลักสูตรอบรม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
หลักสูตรทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนระดับประถมศึกษา 20 คน
หลักสูตรละครและการเคลื่อนไหวเพื่อความผ่อนคลายและเสริมสร้างความสุขทางร่างกายและจิตใจ เยาวชนและบุคคลทั่วไป 20 คน
หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ บุคคลทั่วไป 20 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ !! 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *