ปฐมนิเทศนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

« 3 ของ 3 »