ภาพบรรยากาศการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้แก่ หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ได้คะแนน 3.53
หลักสูตร ศป.บ.ศิลปะการแสดง ได้คะแนน 3.58
และหลักสูตร ศป.บ.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้คะแนน 2.73

[Best_Wordpress_Gallery id=”105″ gal_title=”การประเมินหลักสูตรศป.บ.”]