ขอแสดงความยินดีกับ นายณกรณ์ ตั้งหลัก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นายณกรณ์ ตั้งหลัก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ผ้าขิดไหม ประเภท Silk Fabric – continuous supplementary weft
โดยใช้ชื่อผลงาน Naga-นาค-อาเซียน ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธาน พระราชทานโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับอาเซียน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งจัดโดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี