ขอแสดงความยินดีกับ นายณกรณ์ ตั้งหลัก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์