ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาในการรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น“ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” ทั้ง 3 หลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขยายระยะเวลาในการรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น“ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” ทั้ง 3 หลักสูตร
ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

1.โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน
ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
…………………………………………

สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://fineart.msu.ac.th/th/blog/2019/07/05/pro01/

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc3WbG0eHPqboAla…/viewform…

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ 0-4375-4384
หรือติดต่อที่อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ โทรศัพท์ : 084-4080152
คุณศุภวัฒน์ นามปัญญา ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ : 088-2337859

2.โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” หลักสูตรละครและการเคลื่อนไหวเพื่อความผ่อนคลายและเสริมสร้างความสุขทางร่างกายและจิตใจ
กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน
ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
…………………………………………

สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://fineart.msu.ac.th/th/blog/2019/07/05/pro03/

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc3WbG0eHPqboAlaC…/viewform

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ 0-4375-4384
หรือติดต่อที่อาจารย์เมษา อุทัยรัตน์ โทรศัพท์ : 081-2605700
คุณศุภวัฒน์ นามปัญญา ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ : 088-2337859

3.โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน” หลักสูตรศิลปะเพื่อเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 คน
ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
…………………………………………

สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://fineart.msu.ac.th/th/blog/2019/07/05/pro02/

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc3WbG0eHPqboAlaC…/viewform

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ : 0-4375-4384
หรือติดต่อที่อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม โทรศัพท์ : 091-0618429
คุณศุภวัฒน์ นามปัญญา ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ : 088-2337859