สูจิบัตรออนไลน์ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1

สูจิบัตรออนไลน์ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
https://issuu.com/anurakkhotchomphu3/docs/catalog2562…
และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้เลยนะครับ
https://drive.google.com/…/1QQoigYLykuqZro3QyAjY_YPYn…/view…