นักศึกษาประเทศจีนเข้าร่วมศึกษาดูงานศิลปะ นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่1

นักศึกษาประเทศจีนเข้าร่วมศึกษาดูงานศิลปะ นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนักศึกษาประเทศจีน ศึกษาดูงานศิลปะ นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่1 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม

[Best_Wordpress_Gallery id=”120″ gal_title=”จีนเยี่ยมชม”]