ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ Ms.Li Yanrong Vice President Guangxi College for Preschool Education และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี Professor He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) นำเข้าพบในครั้งนี้และเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานอาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม

[Best_Wordpress_Gallery id=”122″ gal_title=”อาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 62″]