ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงละครกันทราเธียร์เตอร์ ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงละครกันทราเธียร์เตอร์
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงละครกันทรา-เธียร์เตอร์-ครบรอบ-50-ปี-มมส.-จำนวน-1-งาน