ร่วมโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง

นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง เข้าร่วมโครงการลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ซึ่งจัดโดย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมภายในงานมี นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตา จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เพื่อสร้างสีสัน เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกดำนาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คลายความเหนื่อยล้าจากการปักดำนา

ขอขอบคุณ
ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง และอภิราม ทามแก้ว
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง ที่มา : กองอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

[Best_Wordpress_Gallery id=”124″ gal_title=”ร่วมประเพณีลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติฯ 62″]