ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค และบริโภค อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร และอาหารแห้ง
รวมถึงเงินบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธา
เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคอีสาน
ในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 30 กันยายน 2562
โดยตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือที่ ลานชั้น 1 อาคารราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป