ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คิด-ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง”

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “คิด-ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง”
โดย คุณวิชัย  ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ
ในวันอังคารที่  17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม