ร่วมทำบุญในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมทำบุญในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ณ วัดบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันนี้ (23 กันยายน 2562) ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีการถวายภัตตาหารเพลและถวายปัจจัยให้กับทางวัดเพื่อทำสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาวัดต่อไป

ภาพกิจกรรม

« 1 ของ 3 »