ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
นิสิตสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ พัฒนานิสิต ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสต์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางลิงค์ด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรับสมัครทุนภูมิพล
ใบสมัครทุนภูมิพล 2562