คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปขอคำปรึกษาการปรับปรุงต้นแบบองค์พระพิฆเนศวรในการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร  ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เดินทางไปขอคำปรึกษาจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) และศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ณ กรุงเทพมหานคร

เพื่อปรับปรุงต้นแบบองค์พระพิฆเนศวรในการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร  ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อเป็นศูนย์รวมเสริมสร้างพลังใจให้กับ คณาจารย์ นิสิต ศิลปิน และประชาชนทั่วไปได้ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน

ภาพบรรยากาศ

[Best_Wordpress_Gallery id=”142″ gal_title=”โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร 62″]