ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา