ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ทุนอุดหนุนการวิจัย63