ภาควิชาทัศนศิลป์ รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ศิลปะสู่สัจจะธรรมของชีวิต”

ภาควิชาทัศนศิลป์ รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ศิลปะสู่สัจจะธรรมของชีวิต”

เมื่อพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทัศนศิลป์ รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในหัวข้อ “ศิลปะสู่เครื่องมือสะท้อนสังคม” โดยมี คุณสุรเจต ทองเจือ ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากรในการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้อง FA 110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[Best_Wordpress_Gallery id=”163″ gal_title=”ศิลปะสู่เครื่องมือสะท้อนสังคม62-14″]