แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประกอบการคำนวณภาษี เงินได้หัก​ ณ​ ที่จ่าย ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประกอบการคำนวณภาษี เงินได้หัก​ ณ​ ที่จ่าย

ขอให้ทุกท่านเข้าไปกรอกข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ตามแบบ ล.ย.01 ผ่านระบบ
และปริ้นนำส่งกองคลังและพัสดุ ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562


ลิงค์ระบบการกรอกข้อมูล คลิกที่นี่  ERP ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม