ภาควิชาทัศนศิลป์ รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ศิลปะสู่สัจจะธรรมของชีวิต”

ภาควิชาทัศนศิลป์ รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ศิลปะสู่สัจจะธรรมของชีวิต”

เมื่อวันศุกร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ภาควิชาทัศนศิลป์ รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ศิลปะสู่สัจจะธรรมของชีวิต” โดย อาจารย์ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงค์ ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม เป็นวิทยากรในการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทัศนศิลป์ณ ห้อง FA 110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์

[Best_Wordpress_Gallery id=”161″ gal_title=”ศิลปะสู่สัจจะธรรมของชีวิต62″]