คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม จัดโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม จัดโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม จัดโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเตรียมการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (เขตพื้นที่ในเมือง) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปะกรรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้ง คณาจารย์บุคลากรต้อนรับว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

[Best_Wordpress_Gallery id=”155″ gal_title=”ซ้อมรับปริญญา 2562″]