คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยสู่ศิลปะร่วมสมัย”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยสู่ศิลปะร่วมสมัย”

เมื่อวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ภาควิชาทัศนศิลป์ รายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์ ได้จัดสัมมนา หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยสู่ศิลปะร่วมสมัย” โดย อาจารย์สมภพ บุตราช ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนวัฒนธรรมและประเพณี ผ่านผู้หญิงไทยในอุดมคติ ณ ห้อง FA 110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นอาจารย์ และนิสิต ในสาขาทัศนศิลป์ ทั้งนี้อาจารย์สมภพ บุตราช ได้เล่าเรื่องประสบการณ์ในการทำงาน การถ่ายทอดความรู้สึก แนวความคิด ผ่านการสร้างสรรค์และแสดงออกด้วยผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย

[Best_Wordpress_Gallery id=”152″ gal_title=”วัฒนธรรมไทยสู่ศิลปะร่วมสมัย62″]