คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี มมส. ประจำปี 2562 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยกองกฐินสามัคคีจะได้นำไปถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปสร้างศาลาการเปรียญ หรือใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์และชุมชนต่อไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”150″ gal_title=”ทอดกฐินมหาลัย62″]