การสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน

การสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน เมื่อวัน 20 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน สาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง ณ อาคารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยติดตามประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียนตามลิงค์ http://www.sa.msu.ac.th/samsuNew/adminnews/fileup/20191217160213.pdf

 

« 1 of 2 »