คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประทีป สุทธาทองไทย ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น

วันที่ (9 ธันวาคม 2562) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 วัที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระสงฆ์อนุโมทนา และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนจะตั้งแถวรับบิณฑบาตรริมสระน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคา ม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กิจกรรมภายหลังการการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 52 รูปแล้ว จะได้มีกิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ตามลำดับต่อไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”165″ gal_title=”ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 51 ปี”]