สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบจัดสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (MSU Digital Book Managent System)

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบจัดการสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (MSU Digital Book Management System) เพื่อให้บริการฐานข้อมูลสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่อาจารย์นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือและศึกษาข้อมูลของหนังสือ Digital Book ที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์โดยการเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://ebook.msu.ac.th/ebook/

รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามที่งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ห้อง B๓๐๙ ชั้น ๓ สำนักคอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการปีหมายเลขภายใน ๒๔๒๖