วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีเปิดโครงการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร(สำเร็จนิรันดร์) เพื่อประดิษฐาน ณ ป้ายหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม