คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563

 

ประกาศ-95