ศูนย์บริการทางการแพทย์ ย้ายสถานที่ให้บริการชั่วคราว ไปยังอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

3869