บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 – 2563 โดยในปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 261 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน มหาบัณฑิต 12 และบัณฑิต จำนวน 243 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 และปฏิบัติตามอย่าเคร่งรัด
4. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน
ผลิตโดย #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

[Best_Wordpress_Gallery id=”172″ gal_title=”บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563″]