บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 วันที่ 2

พิธีการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2562-2563  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่  11  ธันวาคม  2563  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563  และหลังจากนั้นได้เดินทางมาฝึกซ้อมต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เพื่อความถูกต้องและพร้อมเพรียง

#FACS #ข่าว #คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  #FACS NEW  #Faculty of Fine – Applied Arts and Cultural Science  #ฮักมมส.

ผลิตโดย  #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

[Best_Wordpress_Gallery id=”174″ gal_title=”บรรยากาศการฝึกซ้อมวันที่ 2 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563″]

วีดีโอการซ้อม