ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาตร์
ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ
ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563