เปิดตัว “ช่องยูทูปความรู้ด้านการเต้นและนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ โดย รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

เปิดตัว “ช่องยูทูปความรู้ด้านการเต้นและนาฏยศิลป์สร้างสรรค์
ในประเทศไทย” ครั้งแรกในวงการการศึกษาศิลปะการแสดงของไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้สนใจรับชม ช่องยูทูปที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะการเต้นบัลเลต์ แจ๊สแด๊นซ์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย สตรีทแด๊นซ์ นาฏยศิลป์สร้างสรรค์และนาฏกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Dancephile CH by Dr Siri
ผลิตเนื้อหาและดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและวงการศิลปะการแสดงของไทย
เปิดตัวรับศักราชใหม่ครั้งแรก ในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

สามารถติดตามรับชม ได้ที่ https://www.youtube.com/…/UCPim-qL-LtM0noVvaU…/featured