ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์”

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์”

ตั้งแต่วันที่  22  ตุลาคม 2561

 

 

#FACS #ข่าว #คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  #FACS NEW  #Faculty of Fine – Applied Arts and Cultural Science  #ฮักมมส.

ผลิตโดย  #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์