ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพทย์เชื้อโควิด 19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ฉบับที่ 14

137032253_107663594629075_2308076383191061121_o-ผสาน