ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้ที่มีคุณูประการต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
ผู้ที่มีคุณูประการต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2564