ขอเชิญชวนนิสิต/บุคลากร มมส. และบุคคลภายนอกที่สนใจ สมัครสอบ MSU TOEFL-ITP (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน)

เปิดรับสมัครสอบ TOEFL-ITP 

ขอเชิญชวนนิสิต/บุคลากร มมส. และบุคคลภายนอกที่สนใจ สมัครสอบ MSU TOEFL-ITP (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน)

สอบวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.)
สถานที่: ห้องเรียนรวม RN-806 อาคารราชนครินทร์
ค่าสมัครสอบ 1,800 บาท
สมัคร+ชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้-20 มิถุนายน 2564
.
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1.สมัครได้ที่: shorturl.at/ryB25
2.ชำระเงินที่: ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก) เลขที่บัญชี: 408-9-31691-9 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง
3.กรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินที่: shorturl.at/cqyO7

(หากผู้สมัครสอบชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน จะถือว่าการสมัครสอบของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์)
** หากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องการยกเลิก ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี **

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 084-887-1068 (เฉพาะเวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code