ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/msu64_check_3_1

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว ภายในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2564 ทาง http://registration.msu.ac.th