คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการเพชรพระพิฆเนศวร และโครงการเพชรวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2564

โครงการเพชรวัฒนธรรม รับสมัคร รหว่างวันที่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2564