ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู
อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู