ขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคโควิด 19 แพร่ออกไป

3635-ขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายกรณี…

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารเพิ่มเติม