ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award

อาจารย์ประจำ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ได้รับรางวัล BronAze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12