ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award
อาจารย์ประจำ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ได้รับรางวัล BronAze Award ประเภทศิลปินอาชีพ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12