คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ร่วมถวายต้นเงินงานทอดกฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2564