มมส ขยายวันรับสมัคร Quota รอบที่ 2
มมส ขยายวันรับสมัคร #Quota รับเพิ่มเป็น 5,538 คน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี            ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)                              ในระหว่าง วันที่ 1-20 มีนาคม 2565 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th/msu65_quota/log-in.php