รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศคกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัคร-4.2-คณะศิลปกรรม
สมัครเข้าศึกษาได้ที่ : https://forms.gle/JMR4uWXEmwweHYwD6
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3aoTIIh