ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

17.-ประกาศเข้าศึกษา-คณะศิลปกรรมฯ-4.2