ขอเชิญร่วมงาน เสวนามุทิตาวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

ขอเชิญร่วมงาน เสวนามุทิตาวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
“ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ และมิตรสหาย”
ทรรศนะพิจารณ์ผลงานวิจัย วิชาการ สารคดี วรรณกรรม
บทบาทด้านงานสอน-สร้างลูกศิษย์ และการบริหาร ฯลฯ
โดย นักวิชาการ กัลยาณมิตร และกลุ่มลูกศิษย์ไทย
ลาว เวียดนาม จีน
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงละครกันทราเธียเตอร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
*กรุณาแจ้งความประสงค์ร่วมงาน และสอบถามเพิ่มเติมที่ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)​
คุณอัญธิกา ตันปาน โทร 093 293 0504*