ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
คลิกลิงค์  https://admission.msu.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม 📲 043-754377 , 043719820