โครงการการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภายใต้ชื่อโครงการ “ทศทัศน์” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเข้างาน ราคา 129 บาท ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถรับชมได้ผ่านการไลฟ์สดกลุ่มปิดในราคา 99 บาท
12 พฤศจิกายน 65 นี้
ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม